Please upgrade your web browser now. Internet Explorer 6 is no longer supported.>

A Lagoa de Cospeito

Lagoa

O territorio englobado pola cunca alta do Río Miño, xunto co seu rebordo montañoso periférico foi declarado pola UNESCO no ano 2002 como "Reserva dá Biosfera Terras do Miño". Dentro desta área xeográfica atópase a Lagoa de Cospeito.

A Lagoa de Cospeito, un dos humedais máis importantes de Galicia, pertence á Rede Natura 2000, axudando a configurar o LIC "Parga-Ladra-Támoga", un dos ecosistemas hídricos de maior singularidade da Rexión Atlántica da Península Ibérica. Este espazo natural foi ademais declarado pola Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia como "Espazo Natural en Réxime de Protección Xeral".

Atopa uns 25 km de Lugo, e posiblemente sexa o humedal mellor adaptado para os visitantes. Preséntase como un refuxio ideal para numerosas variedades de aves. Está alimentada polo Río Guisande, da cunca fluvial do Támoga, á súa vez afluente do Miño. Regan grandes superficies de humedais que serven como zona de invernada para diversas especies de aves migratorias nos meses de inverno e, para algunhas como lugar de paso e cría.

A Lagoa central orixinouse debido aos chans arxilosos pouco permeables e á horizontalidad do terreo, que fai que os pequenos ríos se ramifiquen e orixinen zonas encharcadas.

Orixinalmente eran 2 lagoas, e ocupaban unha extensión de 57,50 ha. a grande e de 16,25 ha. a pequena. Na década dos sesenta cambiou o seu aspecto orixinal polo seu desecamento para dedicar as terras á produción agrícola, desaparecendo grandes extensións de matogueira e diminuíndo moito a variedade de especies de flora e fauna.

Nos últimos tempos fíxose unha recuperación de espazo protexido, e agora na actualidade atópase moi recuperada coa flora e fauna en aumento.

Fauna:
Nos meses de outubro-novembro e ata febreiro-marzo, pódese observar a maior cantidade de fauna con especies que chegan do norte de Europa como a avefría ( Cospeito é un dos poucos lugares de Galicia onde cría esta especie ). Tamén se pode observar o parrulo culler, que necesita augas pouco profundas para alimentarse, o pato silbón, o pato real, a cerceta, a galiña de auga, a garza, os zarapitos,…

Tamén é posible ver sisones, aves esteparias que atopan aquí un hábitat idóneo para alimentarse.

A Lagoa e os pardos húmidos acollen unha boa representación de anfibios como os tritóns, ras verdes de Santo Antonio salamandras, ...

Entre os invertebrados máis destacables existentes entorno á Lagoa están o gasteorópodo Geomalacus maculosos, o lepidóptero Maculinea alcón, o ditisco e o mexillón de río. Na súa auga existe entre outros peixes a troita común. Nas inmediacións do humedal pódense ver réptiles como as cobras de auga ou mamíferos como a londra, o ourizo, o corzo, o xabarin, o esquío...

Flora:
Na Lagoa de Cospeito existe unha grande variedade de especies de plantas. O 20% da flora ameazada de Galicia pódese atopar na cunca alta do Río Miño. Dentro dos macrófitos acuícolas destaca a presenza dun pequeno cardo (Eryngium viviparum ) que ten neste humedal a mellor poboación mundial da especie.

A vexetación arbórea está constituída por pequenos bosques de carballos, abedules,… O salgueiro forma agrupacións defensa que teñen moita importancia como lugares de aniñamento de diversas especies como os patos reais.

FOTOS

  • LagoaLagoa
  • LagoaLagoa
  • Fauna da LagoaFauna da Lagoa
  • Paso sobre a LagoaPaso sobre a Lagoa
  • Flora da LagoaFlora da Lagoa
  • LagoaLagoa
  • Vista da LagoaVista da Lagoa
  • Centro de interpretación da LagoaCentro de interpretación da Lagoa

Login